Aktualności

Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo 2024
Program realizowany przez Fundację Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo, skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Miejskiej Legionowo, który obejmuje ważne zagadnienia społeczne jakim są przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Realizację programu kierujemy w szczególności do dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowa, które borykają się z problemami tj.: uzależnienia (alkohol, dopalacze, narkotyki, hazard, multimedia), fobia społeczna, lęk, depresja, nadmierna agresja, złość, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej.
Program „Młodzież bez uzależnień – odpowiedzialność leży w nas dorosłych”

Dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych wspólnie z Partnerami Psychoklinika , Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zorganizowała konferencję „Młodzież bez uzależnień – odpowiedzialność leży w nas, dorosłych”. Konferencja odbyła się w dniu 30.05.2023 roku w Mazowieckim Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym DREWNICA. W czasie wydarzenia Eksperci przedstawiali swoje prelekcje z obszaru profilaktyki, leczenia i wspierania młodzieży oraz ich rodzin w procesie uzależnień. ”Triumf nad traumą, PTSD z uzależnieniem: klucz do prewencji i leczenia młodzieży”, czy „Nowe uzależnienia – jak skutecznie rozpoznać i zapobiec ryzykom uzależnień od technologii” – z takimi tematami mogliśmy się zapoznać wśród siedmiu innych propozycji wystąpień prelegentów– a wśród nich nie zabrakło także Specjalistów Psychokliniki. Konferencja przyczyniła się do wymiany poglądów, dyskusji na temat doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy dotyczącej efektywnego wspierania młodych osób i jej otoczenia w kryzysie uzależnienia oraz zapobiegania uzależnieniom.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, Fundacja PSYCHE wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego Psychoklinika , Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Wsparcie online w kryzysie psychicznym” uruchomiła BEZPŁATNĄ pomoc psychologiczną dla osób dorosłych zamieszkałych w województwie mazowieckim. Pomoc realizowana jest online, w której zapewniamy profesjonalne wsparcie i poradnictwo doświadczonych psychologów i psychoterapeutów przez narzędzie udostępnione na stronie Fundacji w formie Chat-u oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych online lub stacjonarnie.

Kampania społeczna ``POŁĄCZENI``
Kampania POŁĄCZENI

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Zadbajmy o relacje – psychoedukacja dzieci i młodzieży”, wspólnie z Partnerami Psychoklinika oraz Zarządem Województwa Mazowieckiego, realizuje Kampanię społeczno – informacyjną mająca na celu zwrócenie uwagi na problem jaki wynikł w związku z pandemią COVID19 w sferze relacji, samopoczucia i zdrowia psychicznego naszych dzieci.W ramach projektu Fundacja PSYCHE wraz z partnerem Psychoklinika uruchomiła Infolinię  – Telefon relacji i edukacji, gdzie grupa psychologów dyżuruje przy Telefonie w godzinach od 17:00 do 19:00 (poniedziałek – piątek)

SZKOLENIA dla Pedagogów i psychologów oraz rodziców

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, dofinasowanego ze środków Powiatu Legionowskiego zaprasza serdecznie 1. Pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w szkoleniu dotyczącej interwencji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19 w terminie 27.09.2022, w godzinach 10.00-12.00 2. Rodziców do udziału w szkoleniu w temacie wpływu pandemii COVID-19 na dzieci i młodzież. W terminie do wyboru: 11.10.2022 oraz 25.10.2022 oraz 17.11. 2022, w godzinach 18.00-20.00

Weź udział w spocie i w castingu do pełnometrażowego filmu

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Zadbajmy o relacje – psychoedukacja dzieci i młodzieży”, wspólnie z Partnerami Psychoklinika oraz Zarządem Województwa Mazowieckiego, realizuje Kampanię społeczno – informacyjną mająca na celu zwrócenie uwagi na problem jaki wynikł w związku z pandemią COVID19 w sferze relacji, samopoczucia i zdrowia psychicznego naszych dzieci. Realizowana kampania będzie ukierunkowana na zbudowanie pozytywnej atmosfery i zainteresowania tematem i projektem.

Bezpłatna Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Wsparcie dla osób współuzależnionych”, organizuje Grupę wsparcia dedykowaną osobom współuzależnionych, członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego. Spotkania w ramach Grupy wsparcia prowadzone będą od sierpnia do października, jeden raz w tygodniu, w godzinach 17.30-19.30 lub 20.00-22.00, w  Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika

Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Powiecie Legionowskim w roku 2022

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, dofinasowanego ze środków Powiatu Legionowskiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8-18lat na bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne. Konsultacje ruszają w dniu 2 czerwca 2022 r. Odbywają się Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A), od poniedziałku do piątku a także w soboty. Zapisu na konsultacje można dokonać telefonicznie pod numerem 500-676-669. Liczba konsultacji jest ograniczona.

Bezpłatne szkolenia i konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne dla Mieszkańców Powiatu Legionowskiego!

Program realizowany przez Fundację Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli został dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo, skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Miejskiej Legionowo. Program obejmuje ważne zagadnienia społeczne jakim są przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizację programu kierujemy w szczególności do dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowa.

Bezpłatne szkolenia i konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne dla Mieszkańców Powiatu Legionowskiego!

Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli oraz Powiat Legionowski ponownie łączą siły, by pomagać swoim Mieszkańcom. W ramach projektu: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego – zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” zapraszamy na konsultacje psychologicznepsychiatryczne i inne inicjatywy pomocne przy zadbaniu o zdrowie psychiczne.

Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo 2021

Program realizowany przez Fundację Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo, skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Miejskiej Legionowo, który obejmuje ważne zagadnienia społeczne jakim są przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizację programu kierujemy w szczególności do dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowa, które borykają się z problemami tj.: uzależnienia (alkohol, dopalacze, narkotyki, hazard, multimedia), fobia społeczna, lęk, depresja, nadmierna agresja, złość, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej.

Ochrona Zdrowia Psychicznego w czasie pandemii w Legionowie

Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych Myśli w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i rozwojem sytuacji zagrożenia spowodowanej koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującej chorobę o nazwie COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo psychiczne mieszkańców miasta Legionowo, realizuje projekt pt. „Ochrona Zdrowia Psychicznego w czasie pandemii w Legionowie”  dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo. Projekt zakłada realizowanie punktu pomocy psychiatryczno-psychologicznego dla mieszkańców miasta Legionowo w formie konsultacji ONLINE i telefonicznie, a także w formie stacjonarnej w punkcie zlokalizowanym w Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO w Chotomowie ul. Tęczowa 5A . Punkt pomocy psychiatryczno -psychologiczny czynny jest w dni pracujące w godzinach od 13:00 do 21:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00.  …

Punkt poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży i rodzin z Powiatu Legionowskiego „Lepszy start”

elem zadania jest szerzenie pomocy psychologicznej w zakresie poradnictwa psychologicznego we wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych u dzieci, młodzieży jak i ich rodzinom z Powiatu Legionowskiego. Wprowadzenie poradnictwa, diagnozy psychologicznej oraz wsparcia rodzinnego sprawi, że osoby chorujące psychicznie szybciej powrócą do zdrowia, niezależności i usamodzielnienia społecznego. Ułatwienie i udostępnienie ważnej wiedzy medycznej dotyczącej poszczególnych jednostek chorobowych u dzieci i młodzieży, po to aby zwiększyć świadomość leczenia i zapobiegania, a także do oparcia społecznego. Dodatkowo ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej, logopedycznej, rodzinnej, która jest niezbędną do procesu zdrowienia. Ponadto wspieranie rodzin dzieci chorujących na zaburzenia psychiczne poprzez …

Organizacja spotkań z psychologiem w placówkach szkolnych

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, stworzyliśmy projekt, który ma służyć zapobieganiu marginalizacji, nabywaniu nowych kompetencji- wiedzy oraz profilaktyce zdrowotnej/ umysłowej. Realizacja tego zadania da młodzieży możliwość zdobycia kompetentnej wiedzy, nauki technik radzenia sobie w sytuacjach stresujących jak i traumatycznych, poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń lękowych- nerwicowych i wyzbycia się mitów panujących wokoło tego tematu. Dodatkowo jest to aktywne spędzania czasu wśród rówieśników przez prowadzone działania edukacyjne, a także przez możliwość wspólnego podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą. Naszym zadaniem będzie stworzenie młodzieży ponadgimnazjalnej warunków do zdobycia merytorycznie dobrze przygotowanej wiedzy, obalenie mitów dotyczących nerwicy, wspólnej integracji …

PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW LEGIONOWA W ROKU 2020

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w formie prowadzonych konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej. Celem projektu jest ułatwienie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, a także kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw wśród społeczeństwa z Legionowa…

Program „Zdrowie w głowie”

Zaburzenia psychiczne powodują, że funkcjonowanie w społeczeństwie staje się bardzo trudne. Jednostka z zaburzeniami psychicznymi walczy z wieloma objawami np.: z nieokreślonym lękiem, własną nieufnością, poczuciem braku zrozumienia, izolacji, osamotnienia, wahaniami nastroju oraz wysokim poziomem stresu, który wpływa na pojawienie się zaburzeń somatyzacyjnych, które bardzo utrudniają funkcjonowanie w relacjach społecznych i zawodowych. Osoba stara się aby jej wewnętrzny świat myśli, uczuć i zachowań stał się harmonijny i dopasowany do Świata zewnętrznego. Niestety niekiedy te oczekiwania stają się niemożliwe do zrealizowania i przychodzi kryzys – maniakalny, psychotyczny, depresyjny, który powoduje myśli i tendencje samobójcze. Osoba doświadczająca choroby psychicznej, często zmaga się z poczuciem dziwności i obcości świata, które połączone jest często z kryzysem tożsamości jednostki, a to pogłębia kontakt z rzeczywistością. Powyższy opis wiąże się z koniecznością intensywnego …

Profilaktyka Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Legionowa
Profilaktyka zdrowia psychicznego

Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli, rozpoczęła realizację zadania publicznego w zakresie:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w formie prowadzonych konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej. Celem projektu jest ułatwienie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, a także kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw wśród społeczeństwa z Legionowa…

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media