Program Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020

Jednostka z zaburzeniami psychicznymi walczy z wieloma objawami np.: z nieokreślonym lękiem, własną nieufnością, poczuciem braku zrozumienia, izolacji, osamotnienia, wahaniami nastroju, a także z uzależnieniami i wysokim poziomem stresu, który wpływa na pojawienie się zaburzeń somatyzacyjnych, które bardzo utrudniają funkcjonowanie w relacjach społecznych, szkolnych i rodzinnych. Osoba stara się aby jej wewnętrzny świat myśli, uczuć i zachowań stał się harmonijny i dopasowany do Świata zewnętrznego. Niestety niekiedy te oczekiwania stają się niemożliwe do zrealizowania i przychodzi kryzys – maniakalny, psychotyczny, depresyjny, który może powodować nawet myśli i tendencje samobójcze. Osoba doświadczająca choroby psychicznej, często zmaga się z poczuciem dziwności i obcości świata, które połączone jest często z kryzysem tożsamości jednostki, a to pogłębia kontakt z rzeczywistością. Powyższy opis wiąże się z koniecznością intensywnego leczenia, które może budować wiele barier w komunikacji międzyludzkiej oraz pozbawienia zdolności do bycia we wspólnocie społecznej.

Szczególną rolę w procesie pomocy osobom uzależnionym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi odgrywa osoba specjalisty psychologa i psychoterapeuty. To dzięki doświadczeniu specjalistycznemu psychologa jesteśmy w stanie udzielić najlepszej pomocy i wsparcia. Ponadto ważnym aspektem jest to, że co 4 osoba (młodzież) zmaga się, bądź będzie zmagać się z przynajmniej jednym rozpoznaniem choroby psychicznej. Co więcej liczba ta od roku 2009 systematycznie wzrasta, dlatego nasz program przedstawiony w projekcie pomaga w realizowaniu specjalistycznej pomocy psychologiczno- psychoterapeutycznej.

Nasz program pt. „Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo” kierujemy do szerokiego grona osób z terenu Gminy Miejskiej Legionowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, borykających się z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi tj. . uzależnienia (alkohol, dopalacze, narkotyki, hazard, multimedia), fobia społeczna, lęk, depresja, nadmierna agresja, złość, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej.

W ramach programu realizujemy:

Więcej informacji na temat realizowanych zadań oraz zapisy pod numerem tel. 512 895 218

Program „Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.” został dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo
Program skierowany w szczególności do mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media