Fundacja

Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli ustanowiona przez Tomasza Budka i Barbarę Wesołowską-Budka aktem notarialnym z dnia 23.09.2016 r., działa zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz zgodnie ze statutem Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą pomocą w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, a także realizuje działania mające na celu przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym oraz udziela wsparcia rodzinom osób dotkniętym trudnościami w sferze zdrowotnej. Zasadą Fundacji jest to aby pomagać, gdy pomoc jest niezwłocznie potrzebna i konieczna.

Realizowana szeroka i kompleksowa pomoc odbywa się za pomocą:

poradnictwa specjalistycznego,
konsultacji lekarskich, psychologicznych i prawnych,
psychoterapii i grup terapeutycznych,
aktywizacji społecznej i zawodowej,
warsztatów, treningów, szkoleń,
oraz innych form wsparcia dzięki, którym możliwe jest szybkie i skuteczne przywrócenie równowagi zdrowotnej, a także zdiagnozowanie i ukierunkowanie właściwego leczenia.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM. DOŁĄCZ DO NAS !

Do realizacji niektórych zadań potrzebujemy ludzi dobrej woli. Dołącz do nas i zostań wolontariuszem.

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media