Jak pomagamy

Jesteśmy zespołem psychologów i psychoterapeutów, którzy w swojej pracy codziennie pomagają swoim pacjentom pokonywać różne trudności, tym samym podnosząc komfort ich życia. Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli otacza opieką osoby, które szukają i potrzebują pomocy z zakresu zdrowia psychicznego lub wsparcia  prawnego. Nasze działania ukierunkowane są na potrzeby drugiego człowieka bez względu na status społeczny czy pochodzenie.

OCHRONA ZDROWIA – promujemy system ochrony zdrowia oraz zasady leczenia uwzględniając godność i szacunek wobec człowieka, pomagamy osobom chorym psychicznie lub osobom borykającym się z innym trudnościami czy zaburzeniami psychicznymi.

EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE – podejmujemy działania na rzecz promocji nauki, prowadzimy doradztwo zawodowe dla uczniów i studentów, pomagamy dzieciom i młodzieży pokonywać napotykane przez nich trudności, wspieramy rodziny we wzajemnym zrozumieniu swoich potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA – wspieramy osoby w trudnych sytuacjach życiowych i działamy na rzecz wyrównania ich szans w społeczeństwie, zapobiegamy zagrożeniom marginalizacji społecznej, przeciwdziałamy przemocy w rodzinie, aktywizujemy osoby w wieku emerytalnym, wspieramy osoby niepełnosprawne.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – prowadzimy edukację oraz profilaktykę skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom różnego typu, podejmujemy i wspieramy działania zapobiegające patologiom społecznym.

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media