Szukam pomocy

Szukam pomocy

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub uczestnictwem w realizowanym projekcie zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji drogą pisemną.

Zarząd Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli rozpatruje wnioski o pomoc dostarczone wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Fundacja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy w momencie, gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja.

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media