Program „Zdrowie w głowie”

Zaburzenia psychiczne powodują, że funkcjonowanie w społeczeństwie staje się bardzo trudne. Jednostka z zaburzeniami psychicznymi walczy z wieloma objawami np.: z nieokreślonym lękiem, własną nieufnością, poczuciem braku zrozumienia, izolacji, osamotnienia, wahaniami nastroju oraz wysokim poziomem stresu, który wpływa na pojawienie się zaburzeń somatyzacyjnych, które bardzo utrudniają funkcjonowanie w relacjach społecznych i zawodowych. Osoba stara się aby jej wewnętrzny świat myśli, uczuć i zachowań stał się harmonijny i dopasowany do Świata zewnętrznego. Niestety niekiedy te oczekiwania stają się niemożliwe do zrealizowania i przychodzi kryzys – maniakalny, psychotyczny, depresyjny, który powoduje myśli i tendencje samobójcze. Osoba doświadczająca choroby psychicznej, często zmaga się z poczuciem dziwności i obcości świata, które połączone jest często z kryzysem tożsamości jednostki, a to pogłębia kontakt z rzeczywistością. Powyższy opis wiąże się z koniecznością intensywnego leczenia, które może budować wiele barier w komunikacji międzyludzkiej oraz pozbawienia zdolności do bycia we wspólnocie społecznej. Dlatego umożliwienie osobie chorującej na zaburzenia psychiczne, wyrażenie siebie i odzyskiwanie własnej tożsamości, aktywności dokonuje się poprzez współpracę na wielu płaszczyznach. Szczególną rolę w procesie aktywizowania osoby z zaburzeniami psychicznymi w przestrzeń wspólną – społeczną, odgrywa osoba psychoterapeuty – psychologa. Dodatkowo w cierpieniu osób chorujących na choroby psychiczne towarzyszą ich bliscy, rodziny, opiekunowie, którzy często są zagubieni w tej nowej, dziwnej sytuacji. Potrzebują wsparcia, pomocy, zrozumienia w sytuacji w których ich bliska osoba zmaga się z chorobą o której niewiele wiedzą. Zagubienie ich i poczucie bezsilności wpływa na frustrację i złość, która tylko oddala ich od osób chorujących powodując straty emocjonalne u chorego jak i w rodzinie. Dlatego też ogromnie istotnym zadaniem jest wyjście naprzeciw rodzinom, bliskim, opiekunom którzy potrzebują specjalistycznej psychiatrycznej formy pomocy i nabycia praktycznych umiejętności współżycia z osobą chorą psychicznie aby ich działania motywowały chorego do zmiany oraz usprawniało proces leczenia po to aby jak najszybciej usamodzielnić społecznie bliską osobę.

Więcej informacji na temat realizowanych zadań oraz zapisy pod numerem tel. 512 895 218

Program  został dofinansowany z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

 

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media