Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Powiecie Legionowskim w roku 2022 – GRUPY WSPARCIA

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, dofinasowanego ze środków Powiatu Legionowskiego zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w cyklu spotkań „Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych”. Spotkania w ramach „Grupy wsparcia…” prowadzone będą od maja do grudnia, jeden raz w miesiącu, w godzinach 8.00-11.00, w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A). Grupę wsparcia prowadzić będzie doświadczony specjalista-psycholog, metodą superwizji, opartą na studium przypadku.
Na każdym spotkaniu poruszany będzie inny blok tematyczny, np. tendencje samobójcze, zaburzenia lękowe, przemoc. Tematy omawiane na grupie będą także odpowiadały aktualnym, bieżącym problemom w danych szkołach.Zapisy na grupę odbywają się telefonicznie pod numerem 500-676-669. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.Szczegółowe terminy na najbliższe spotkania to:
06.06
4.07
1.08.Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego – zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w roku 2022.
Projekt ma na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym, kształtowaniu postaw i zachowań oraz zdrowego stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczna, a także zapobieganie i wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych, w tym zachowań agresywnych związanych z izolacją społeczną oraz innymi ograniczeniami spowodowanych stanem epidemii.

W ramach projektu, w roku 2022 zostaną przeprowadzone działania z zakresu:
1.Pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w formie:
• konsultacji psychiatrycznych dla dzieci
• konsultacji psychiatrycznych dla młodzieży
• konsultacji psychologicznych/psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
2.Szkoleń dla rodziców w temacie wpływu pandemii Covid-19 na dzieci i młodzież.
3. Szkolenia dla pedagogów szkolnych w temacie interwencji kryzysowej związanej z pandemią Covid-19.
4. Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w obszarze wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich dedykowanych działaniach. Udział jest bezpłatny.

W związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym w ramach programów przyjmujemy beneficjentów stacjonarnie w ramach wizyt tj. „psychiatra warszawa”, „psychiatra legionowo” lub online w ramach wizyt „psychiatra online

Więcej informacji udzielimy telefonicznie, zapraszamy do kontaktu!

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media