Komu pomagamy

Każdy z nas boryka się z różnymi trudnościami codziennego życia. Jednak nie wszyscy potrafią się z nimi uporać. Rozumiemy, jak trudną decyzją jest prośba o pomoc – zwłaszcza prośba o pomoc zupełnie obcej osoby. Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli wspiera osoby, które postanowiły dokonać zmiany w swoim dotychczasowym życiu lub odczuwają potrzebę takiej zmiany. Ideą fundacji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i prawnej wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

Organizujemy bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferujemy zróżnicowaną bezpłatną formę wsparcia i pomocy osobom doświadczającym trudności związanych z zaburzeniami psychicznymi, chorych, doświadczających przemocy w rodzinie. Aktywizujemy osoby w wieku emerytalnym, pomagamy osobom wykluczonym społecznie w związku z trudnościami i problemami psychicznymi. W ramach naszej działalności organizujemy warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. Przeciwdziałamy przemocy w rodzinie, szerzymy świadomość na temat uzależnień i podejmujemy działania im zapobiegające. Swoją działalnością aktywizujemy osoby niepełnosprawne, wspieramy rozwój lokalnych społeczności.

Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli pomaga każdemu, bez względu na wiek, status społeczny i pochodzenie. Naszą misją jest opieka nad zdrowiem psychicznym, pomoc w odzyskaniu spokoju ducha i stabilności emocjonalnej, które mają ogromny wpływ na komfort naszego życia.

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media