Program „Razem – działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobach otępiennych”

W związku z procesami demograficznymi jakie możemy zaobserwować, wzrasta liczba osób cierpiących na choroby takie jak choroba Alzheimera i inne postaci otępień oraz depresja. Istotną konsekwencją demograficznego starzenia się społeczeństwa jest także coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób starszych, tzw. singularyzacja starości.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom stworzyliśmy program, który swoimi zadaniami obejmuje promocję / kampanię informacyjną zapobiegającą stygmatyzacji osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami / zaburzeniami psychicznymi. Oferujemy również najlepszą specjalistyczną i fachową pomoc osobom dotkniętym chorobą, tak aby zapobiegać rozwojowi choroby lub/i spowolnić proces rozwoju, a także wesprzeć te osoby w ich samodzielności w życiu społecznym.

Realizacja zadania rozpocznie się od kampanii informacyjnej (promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie marginalizacji, stygmatyzacji osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi) dystrybucja tych materiałów odbędzie się one w szkołach, w miejscach pracy, w Urzędach i w innych  instytucjach.

W ramach programu realizujemy:

     Bezpłatny psychiatra dla seniora     Bezpłatne warsztaty terapii zajęciowej

 

Więcej informacji na temat realizowanych zadań oraz zapisy pod numerem tel. 512 895 218

Program „Razem – działania wspierające  osoby starsze  i  rodziny w chorobach otępiennych” został dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Program skierowany w szczególności do mieszkańców Powiatu Legionowskiego.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.