Bezpłatna Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Bezpłatna Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Wsparcie dla osób współuzależnionych”, organizuje Grupę wsparcia dedykowaną osobom współuzależnionych, członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.

Spotkania w ramach Grupy wsparcia prowadzone będą od sierpnia do października, jeden raz
w tygodniu, w godzinach 17.30-19.30 lub 20.00-22.00, w  Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika
w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A). Grupę wsparcia prowadzić będzie doświadczony specjalista-psycholog uzależnień.

W ramach Grupy wsparcia dla jej uczestników przewidziane są także:

  • Konsultacje psychiatryczne,
  • Sesje floatingu.

Zapisy na konsultację wstępną do grupy odbywają się telefonicznie pod numerem 512 895 218, mailowo kontakt@fundacjapsyche.pl, przez formularz kontaktowy na stronie Fundacji oraz osobiście w jej siedzibie. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

 

Więcej informacji na stronach:

https://www.psychoklinika.pl

http://www.fundacjapsyche.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”.
Projekt ma na celu przeprowadzenie działań zmierzających do zapewnienia specjalistycznego wsparcia psychologicznego/ psychoterapeutycznego osobom współuzależnionym, członkom rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.

Udział w Grupie wsparcia oraz innych działaniach projektu jest bezpłatny.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

 

W związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym w ramach programów przyjmujemy beneficjentów stacjonarnie w ramach wizyt tj. „psychiatra warszawa”, „psychiatra legionowo” lub online w ramach wizyt „psychiatra online

Więcej informacji udzielimy telefonicznie, zapraszamy do kontaktu!

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media